Length Converter logo

Nanometers to Kilometers Converter

Please enter the nanometers (nm) value to convert nanometers to kilometers.

1 nm = 1.0E-12 km

Kilometers to Nanometers Converter

How Many Kilometers in a Nanometer?

1 nanometer is equal to 1.0E-9 meters.
1 kilometer is equal to 1000 meters.
There are 1.0E-12 kilometers in a nanometer.


Conversion Factors for Kilometers and Nanometers

Unit Symbol Factor
Nanometers nm 1 × 10 -9 meter
Kilometers km 1 × 10 3 meter

Nanometer length unit is equal to 1.0E-12 kilometers.


How to Calculate Nanometers to Kilometers (nm to km)

We calculate the base unit equivalent of nanometers and kilometers with the factor of meter.

1 nm = 1 × 10-9 m
1 km = 1 × 103 m
1 km = 1000 m

1 m = (1/1000) km
1 m = 0.001 km

1 nm = 1 × 10-9 × 0.001 km
1 nm = 1.0E-12 km

Related Converters

List all Nanometers Conversions »

Nanometers to Kilometers Conversion Table

Nanometers Kilometers
1 nm1.0E-12 km
1000000000000 nm1 km
2000000000000 nm2 km
3000000000000 nm3 km
4000000000000 nm4 km
5000000000000 nm5 km
6000000000000 nm6 km
7000000000000 nm7 km
8000000000000 nm8 km
9000000000000 nm9 km
10000000000000 nm10 km
11000000000000 nm11 km
12000000000000 nm12 km
13000000000000 nm13 km
14000000000000 nm14 km
15000000000000 nm15 km
16000000000000 nm16 km
17000000000000 nm17 km
18000000000000 nm18 km
19000000000000 nm19 km
20000000000000 nm20 km

Abbreviations


Link to nanometers to kilometers converter

Nanometers to Kilometers Converter